Skip to content

Privacy en cookieverklaring

Salon Facelift en Beauty by Kate , gevestigd te Breestraat 170, 1941 EN Beverwijk en Botterlaan in Zaandam , is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

www.beautybykate.nl

+31 653631887

Breestraat 170

1941 EN Beverwijk

Botterlaan

1503JZ Zaandam

Persoonsgegevens die wij verwerken

Salon Facelift en Beauty by Kate verwerkt je persoonsgegevens, doordat je gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaattype

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Salon Facelift en beauty by Kate  verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om marketinggerelateerde e-mails te verzenden:Salon Facelift en Beauty by Kate verstuurt geen periodieke nieuwsbrief, maar af en toe ontvang je een e-mail als er een landelijke actie is of een actie in jouw salon. Ook vragen we je soms naar je mening over onze dienstverlening.
 • Om je te bellen of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren:We kunnen je bellen of mailen om je te informeren over een wijziging van je afspraak, als we een specifieke vraag hebben over je behandeling (bijvoorbeeld als je een klacht hebt ingediend) of om je te vragen mee te werken aan een blogbericht.Grondslag:gerechtvaardigd belang.
 • Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten:We sturen je een e-mail om je op de hoogte te brengen van wijzigingen in jouw salon, bijvoorbeeld als er sprake is van een verbouwing of verhuizing.

Geautomatiseerde besluitvorming

Salon Facelift en Beauty by Kate neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Salon Facelift en Beauty by Kate) tussenzit.

Hoelang we persoonsgegevens bewaren

Salon B bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens, zodat we contact met je kunnen opnemen indien noodzakelijk en voor administratieve doeleinden:

 • Personalia:2 jaar na laatste bezoek
 • Adresgegevens:2 jaar na laatste bezoek
 • Telefoonnummer:2 jaar na laatste bezoek
 • E-mailadres:2 jaar na laatste bezoek
 • Sollicitaties (bij afwijzing):4 weken

Delen van persoonsgegevens met derden

Salon Facelift en Beauty by Kate verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Salon B blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Salon Facelift en Beauty by Kate gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Salon Facelift en Beauty by Kate gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Facelift en Beauty by Kate  en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar beautybykate.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar altijd binnen vier weken, op jouw verzoek.

Facelift en beauty by Kate wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Salon Facelift en Beauty by Kate neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, kun je contact opnemen via beautybykate.nl.